Tin tức – Sự kiện

Các defect (điểm khuyết) trong chấm lượng tử HgTe có thể được dùng để tăng cường các bức xạ tự phát dưới tác dụng của bơm quang học bằng sóng liên tục cường độ thấp. Tin trên mục tiêu điểm Nature Materials.
Một độ áp điện rất cao trong vật liệu gốm từ tính đã được tạo ra trong các mẫu đa cấu trúc và đa hóa học ở thang nano. Nghiên cứu được đăng trên Tiêu điểm của tạp chí Nature Materials.
Bằng cách bỏ cát hạt polymers vào trong nước để ghi dấu các chuyển động tinh vi của dòng nước, các nhà khoa học có thể nghiên cứu chuyển động phức tạp của dòng chất lỏng trong ống hẹp. Nghiên cứu này có thể được ứng dụng trong y học, khi ta có thể hiểu nhiều hơn về chuyển động của máu trong mao mạch v.v...
Một nghiên cứu lý thuyết về phương pháp quan sát cấu trúc động của phân tử có thể được quan sát bằng phương pháp dùng các tia electron sinh ra từ xung laser cực ngắn.