Ban cố vấn Khoa học

 

STT HỌ TÊN CƠ QUAN CÔNG TÁC CHỨC VỤ
1 GS. TSKH. Nguyễn Xuân Phúc Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Trưởng ban
2 PGS. TS. Lê Văn Hồng Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Thành viên
3 GS. TS. Dong-Hyun Kim Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc  Thành viên
4 GS. TS. Yong-Ill Lee Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc Thành viên
5 PGS. TS. Jong-Soo Rhyee Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc  Thành viên
6 GS. TS. In-Ja Lee Đại học Dongguk, Hàn Quốc Thành viên