Hợp tác

Từ khi được Chính phủ trao quyền tự chủ toàn diện theo Quyết định 158/QĐ-TTg năm 2015, trong đó bao gồm tự chủ trong hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà trường đã chủ động xây dựng một chiến lược Quốc tế hóa toàn diện để phát triển và hội nhập nhanh hơn. Các chương trình, dự án hợp tác mới liên tục được triển khai và mang lại nhiều thành công, nâng tầm năng lực và uy tín đại học của TDTU trong cộng đồng đại học quốc tế. Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả mang tầm quốc tế đáng khích lệ:

i) Đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được đánh giá 3 sao/5 sao bởi tổ chức xếp hạng quốc tế QS Stars;

ii) Đại học Việt Nam đầu tiên có 04 bằng sáng chế do Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ cấp;

iii) Đại học đầu tiên của Việt Nam xuất bản 02 tạp chí quốc tế online toàn cầu;

iv) Đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được xếp vào Top 200 đại học phát triển bền vững nhất thế giới bởi tổ chức UI Greenmetric;

v) Đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đưa thông tin tuyển dụng giáo sư, chuyên gia nước ngoài lên cổng thông tin việc làm thế giới. Cho đến nay, TDTU là đại học có số lượng chuyên gia trình độ tiến sĩ trở lên người nước ngoài nhiều nhất Việt Nam.

Hoạt động hợp tác quốc tế có nhiều chương trình đa dạng: hợp tác với Phần Lan triển khai mô hình Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan trực thuộc Đại học Tôn Đức Thắng; hợp tác với đối tác Hàn Quốc thành lập Công viên công nghệ (Techno Park); chuẩn bị thành lập Viện nghiên cứu hợp chất tự nhiên với Đại học quốc gia Seoul; hợp tác với các tập đoàn lớn thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm, ví dụ: Phòng thí nghiệm hợp tác với Tập đoàn Colorcon, Hoa Kỳ.