Viện trưởng

PGS. TS. Pham Thanh Phong

Viện trưởng & Thành viên các nhóm nghiên cứu

Laboratory of Advanced Materials Chemistry (AMC)

Group leader: Dr. Lê Hữu Phước

Members:

Dr. Chandashekhar Bananakere Nanjegowda

Dr. Đào Văn Dương

Dr. Lê Viết Hải

Dr. Nguyễn Xuân Ca

Dr. Nguyễn Phan Thắng

Laboratory of Applied Physics (AP)

Group leader:  Assis. Prof. Nguyễn Trương Thanh Hiếu

Members:

Dr. Nguyễn Duy Vỹ

Dr. David Saakian

Dr. Valeriy Arkhincheev

Dr. Phạm Đình Khang

M.Sc. Đặng Hữu Phúc

Laboratory of Magnetism and Magnetic Materials (MMM)

Group leader:  Assoc. Prof. Phạm Thanh Phong

Members:

Assoc. Prof. Phan Thế Long

Dr. Phạm Trường Thọ

Dr. Lê Thị Thu Phương

Dr. Nguyễn Đình Hiên

Dr. Nguyễn Xuân Sáng

Dr. Lê Viết Báu

Dr. Đỗ Thị Nga

M.Sc. Lưu Hữu Nguyên

Computational Materials Physics Research Group (CMP)

Group leader: Prof. Dr. Võ Văn Hoàng

Members:

Dr. Trần Thị Thu Hạnh

M.Sc. Nguyễn Hoàng Giang

Division of Nuclear Physics (DNP)

Group leader: 

Members:

Dr. Philippe Quentin

Dr. Tran Ngoc Hoang

Dr. Enrico Corniani

Theoretical Particle Physics and Cosmology Research Group (TPPC)

Group leader: Prof. Dr. Hoàng Ngọc Long

Member:

 

 

Atomic Molecular and Optical Physics Research Group (AMOG)

Group leader: Prof. Dr. Lê Văn Hoàng

Members:

Dr. Ilya Feranchuk

Dr. Hirobumi Mineo

Dr. Nguyễn Văn Mện

Dr. Đặng Khánh Linh

Dr. Pinaky Roy

M.Sc. Vũ Trần Đình Duy

M.Sc. Lê Thị Cẩm Tú

M.Sc. Lê Đại Nam

 

Simulation in Materials Science Research Group (SMS)

Group leader: Assoc. Prof. Dr. Phạm Khắc Hùng

Members:

Assoc. Prof. Dr. Lê Thế Vinh

Assoc. Prof. Dr. Tô Bá Vân

Dr. Bùi Đức Tĩnh

Ceramics and Biomaterials Research Group (CBM)

Group leader: Dr. Lê Hữu Phước

Members:

Dr. Hồ Kim Dân

Dr. Trương Quang Đức

Dr. Navneet Kumar Dubey

Dr. Francisco Cardona 

Dr. Trần Duy Tập

M.Sc. Lê Thị Cẩm Tuyên

Computational Optics Research Group (CORG)

Group leader: Prof. Dr. Preecha Yupapin

Members:

Dr. Iraj Sadegh Amiri

Dr. Nithiroth Pornsuwancharoen

Dr. Phichai Youplao

Dr. Mahdi Bahadoran

Dr. Abdolkarim Afroozeh