Hội thảo quốc tế về Quản lý thể thao lần thứ nhất 2017

Hội thảo quốc tế về Quản lý thể thao lần thứ nhất 2017 (ICSM 2017) là diễn đàn trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thể thao và các lĩnh vực liên quan. Hội thảo là cơ hội hợp tác giữa TDTU với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

Ngoài ra, Hội thảo cũng là cơ hội để các bài báo trong lĩnh vực quản lý thể thao và các lĩnh vực khác có liên quan được xuất bản trong kỷ yếu Hội thảo, được chọn đăng trên các tạp chí quốc tế được liệt kê trong hệ thống Scopus.

Song song đó, Hội thảo cũng diễn ra Triển lãm hàng tiêu dùng và các sản phẩm thể thao (IESG 2017), nơi các doanh nghiệp thể thao trong và ngoài nước trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thể thao, góp phần nâng cao  giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Event Address
Đại học Tôn Đức Thắng
Event Start
Event Time
25/12/2017 đến 07/01/2018