Seminar

18/07/2018
 Phòng họp C, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
10/07/2018
Phòng họp khán đài A, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
25/05/2018
Room KĐA, Tan Phong Campus, 19 Nguyen Huu Tho Street, District 7