Seminar

25/05/2018
Room KĐA, Tan Phong Campus, 19 Nguyen Huu Tho Street, District 7
19/03/2018
Phòng A101, Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Tân Phong)
16/01/2018
Phòng A101, Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Tân Phong)