Seminar lần thứ 10 -Speaker: TS. Nguyễn Duy Vỹ [Nhóm Nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu]

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ 2 ngày 11/6/2018.
Địa điểm: Phòng họp A101, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Nguyễn Duy Vỹ - Thành viên nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng.

Chủ đề: Mô tả bán cổ điển tính lưỡng cân bằng trong hệ quang cơ học làm lạnh bằng laser

Nội dung báo cáo

Động học của dao động tử quang cơ học sẽ được trình bày thông qua hệ thức luận Hamiltonian lượng tử hóa lần thứ hai. Nguồn gốc của trạng thái lưỡng cân bằng hay thấy ở các hệ tương tự sẽ được giải thích. Làm lạnh bằng laser cho dao động tử từ góc nhìn cân bằng nhiệt cũng được giới thiệu.

Event image

1_8.png

Event Address
Phòng họp A101, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00