Seminar lần thứ 11 - Speaker: TS. Lê Tự Thành (Đại học Khoa học Tự nhiên) và TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh (Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh)

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ 2 ngày 19/6/2018.
Địa điểm: Phòng họp A101, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Lê Tự Thành (Đại học Khoa học Tự nhiên) và TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh (Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh)

Nội dung báo cáo:

1. TS. Lê Tự Thành

Trình bày tổng thể về tình hình sử dụng nhiên liệu sinh học ở Việt Nam và khả năng sử dụng các nguyên liệu nông nghiệp truyền thống vào quá trnhf sản xuất nhiên liệu sinh học này. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu về nhiên liệu sinh học ở Trường đại học Phủ Osaka (Nhật) được tài trợ bởi Thành phố Sakai sẽ được trình bày như là một điển hình mà các doanh nghiệp nhỏ hoặc các nhóm nghiên cứu có thể áp dụng và sản xuất.

Cuối cùng, một nghiên cứu gần đây về việc sử dụng song siêu âm để sản xuất nhiên liệu sinh học thực hiện tại Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh sẽ được trình bày. Nghiên cứu này có thể dễ dàng được mở rộng và áp dụng ở các cơ sở nghiên cứu-sản xuất khác.

2. TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh

Event image

35694839_1918114411541970_6853724827442741248_o.jpg

Event Address
 Phòng họp A101, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7
Event Start
Event Time
14h00