Seminar lần thứ 12 - Nhóm Nghiên cứu mô phỏng vật liệu

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ 2 ngày 10/7/2018.
Địa điểm: Phòng họp KĐA, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: Nhóm SMS

Title: Cấu trúc hai miền và tính động học không đồng nhất trong ôxít silic trạng thái lỏng

Nội dung báo cáo:

Nghiên cứu cơ chế khuếch tán, động học và cấu trúc không đồng nhất trong SiO2 lỏng ở nhiệt độ khác nhau đã được thực hiện bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Để khảo sát những hiện tượng này, chúng tôi đề xuất các hàm liên kết-cụm và các liên kết ban đầu. Mô phỏng cho thấy sự tồn tại của cấu trúc hai miền bao gồm các miền gồm các nguyên tử dịch chuyển nhanh và miền các nguyên tử dịch chuyển rất chậm trong một thời gian khảo sát khá dài. Hai miền này rất khác nhau về tỷ lệ sắp xếp nguyên tử và phần của các nguyên tử bị lỗi. Mô phỏng cũng cho thấy một mối tương quan mạnh mẽ giữa tính di động của các nguyên tử và hàm liên kết ban đầu, cho thấy cơ chế phá vỡ liên kết và các phản ứng không được phân bố đều trong không gian. Chất lỏng thể hiện tính không đồng nhất về động học đi kèm với cấu trúc không đồng nhất và chuyển động tập thể của các nguyên tử thông qua các phân tử giống như SixOy.

Event Image:

1_9.png

Event Address
Phòng họp khán đài A, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00