Seminar lần thứ 13 - Tiến sĩ Hirobumi Mineo - Nhóm AMOG, Viện Tiên tiến khoa học vật liệu

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ 4 ngày 18/7/2018.
Địa điểm: Phòng họp C, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: Tiến sĩ Hirobumi Mineo - Nhóm AMOG

Event Image:

IMG_1162.JPG

Event Address
 Phòng họp C, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00