Seminar lần thứ 14 - Tiến sĩ Hồ Kim Dân - Nhóm CBM, Viện Tiên tiến khoa học vật liệu

Tựa đề: 
Chuyển giao năng lượng và phát xạ UC của Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong silicate gốm thủy tinh trong suốt.

Tóm tắt:
Trong công việc này, chuyển giao năng lượng và phát xạ UC của   Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong silicate gốm thủy tinh trong suốt SiO2–AlF3–BaF2–TiO2–LaF3  đã được điều tra, nghiên cứu. Phát xạ UC (Red, green, blue) của Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp tăng mạnh sau quá trình xử lý nhiệt. Ngoài ra, cơ chế của quá trình chuyển giao năng lượng giữa Yb3+ và Tb3+ cũng được  đề xuất và thảo luận. 

Hình ảnh:
 

anh Dan - seminar lan 1.png

Event Address
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00