Seminar lần thứ 15 - Tiến sĩ Nguyễn Trương Thanh Hiếu - Nhóm TPG, Viện Tiên tiến khoa học vật liệu

Tiêu đề:

Tính chất quang học và điện môi của phosphorene đơn lớp.

Tóm tắt:

Phosphorene đơn lớp là một vật liệu hai chiều nhiều triển vọng cho các ứng dụng quang điện tử. Trong seminar này, chúng tôi trình bày tính chất quang học và điện môi của phosphorene đơn lớp. Chúng tôi giải thích nguồn gốc những đặc trưng trong các phổ hấp thụ và kích thích của vật liệu này. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa ra một tổng quan ngắn về những vật liệu hai chiều đang được quan tâm.
 

Hình ảnh:

 

anh Hieu - seminar lan 1.png.jpg

anh Hieu 2 - seminar lan 1.png.jpg

anh Hieu 3 - seminar lan 1.png.jpg

Event Address
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00