Seminar lần thứ 16 - Tiến sĩ Nguyễn Duy Vỹ - Nhóm Nghiên cứu Vật lý lý thuyết, AIMaS

Tựa đề: 

Các tính chất phân bố nhiệt trên thanh dò hai lớp của kính hiển vi lực nguyên tử.

Tóm tắt:

Chúng tôi sẽ trình bày tính chất phân bố nhiệt trên thanh dò hai lớp của một kính hiển vi lực nguyên tử. Sử dụng các tia laser có tính chất khác nhau, các đặc điểm về độ lệch của thanh sẽ được thể hiện. Các kết quả này rất quan trọng để chúng tôi nghiên cứu xa hơn nhằm áp dụng vào các đo lường liên quan đến tính chất hóa học hoặc sinh học của mẫu vật. 

Hình ảnh:

 

anh Vy - seminar lan 1.png
 

Event Address
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00