Seminar lần thứ 19 - Tiến sĩ Hồ Kim Dân - Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Gốm và Sinh học, AIMaS

Tựa đề:  
Chuyển giao năng lượng và phát xạ UC của  Tm3+/Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong gốm thủy tinh trong suốt.

Tóm tắt:
Chuyển giao năng lượng và phát xạ UC của  Tm3+/Tb3+/Yb3+ đồng pha tạp trong gốm thủy tinh trong suốt, chứa tinh thể nanocrystals Ba2LaF7  dưới quá trình xử lý nhiệt và thay đổi nồng độ của các ions Tm3+/Tb3+/Yb3+ được điều tra, nghiên cứu.
Phát xạ UC và chuyển giao năng lượng giữa các ions Tm3+ và Tb3+ băng trung tâm tại 545 nm (5D4 -> 7F5), 586 nm (5D4 -> 7F4) của Tb3+ ions và băng trung tâm  tại 476 nm (1G4 -> 3H6), 651 nm (1G4 -> 3F4), 700 nm (3F2 ->3H6), 804 nm (3H4 -> 3H6) của Tm3+ ions được đề xuất và thảo luận.

Hình ảnh:

p.1-a%20Dan.png

 

p.2-a%20Dan.png

 

Event Address
 Phòng C302, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00