Seminar lần thứ 20 - Tiến sĩ Nguyễn Duy Vỹ - Phòng thí nghiệm Vậy lý ứng dụng, AIMaS

Tựa đề: 
Định hướng mô phỏng hệ đo lường khối lượng vi mô bằng sợi nano carbon.

Tóm tắt:
Chúng tôi khái quát lại các thí nghiệm gần đây về đo lường khối lượng nguyên tử sử dụng các ống nano carbon. Những lợi thế của hệ đo lường này sẽ được trình bày và khả năng áp dụng tương tự của phương pháp đo lường đó sử dụng các thanh dò kính hiển vi thông thường sẽ được chúng tôi khái quát. Phương pháp phân tích phổ sẽ được khảo sát. Chúng tôi mong những khái quát này sẽ cung cấp thông tin bổ ích về các xu thế sử dụng thanh dò của AFM trong các đo lường trong tương lai.

Hình ảnh:

 

p.1-a%20Vy.png

 

Event Address
Phòng C302, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00