Seminar lần thứ 3 - Speaker: TS. Nguyễn Duy Vỹ - Thành viên nhóm Nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra vào lúc

14h00 chiều thứ 2 ngày 16/04/2018.
Địa điểm: Phòng A101, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Nguyễn Duy Vỹ - Thành viên nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng.

Chủ đề: Các tính toán giải tích gần đây về hiện tượng ngưng tụ Bose-Einstein của exiton – polariton và phát laze ở nhiệt độ cao

Nội dung báo cáo:

Do tính chất phát quang đặc biệt, exiton – polariton có thể là nguồn phát laze tiềm năng trong tương lai. Khi được điều biến để ngưng tụ trong trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein (BEC), các hạt polariton có thể phát ra ánh sáng với cường độ và tính đồng bộ cao.

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu lý thuyết giải thích cơ chế ngưng tụ của polariton Bose-Einstein ở nhiệt độ phòng và đã được xác nhận bằng thực nghiệm. Bài nói này nhằm đề xuất một cơ chế có thể làm cho quá trình ngưng tụ ở nhiệt độ phòng được thuận lợi hơn bằng cách dùng các sóng âm học bề mặt (SAW). Các tính toán giải tích tóm lược gần đây về quá trình này cũng sẽ được trình bày.

Dựa trên tính chất của sóng bề mặt, chúng tôi kỳ vọng có thể tạo ra một nguồn phát laser với cường độ cao và có thể điều chỉnh được bước sóng của nó.

 

 

 

Event Address
Phòng A101, Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Tân Phong)
Event Image
Event Start
Event Time
14h00