Seminar lần thứ 4 - Speaker: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu - Thành viên nhóm Nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra vào lúc

14h00 chiều thứ 2 ngày 16/04/2018.


Địa điểm: Phòng A101, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu - Thành viên nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng.

Chủ đề: Quãng đường tự do trung bình của điện tử trong chất rắn.

Nội dung báo cáo:

Quãng đường tự do trung bình của điện tử là một đại lượng quan trọng đối với các phương pháp phân tích bề mặt như phổ quang điện tử tia X hay phổ điện tử Auger. Trong seminar này, chúng tôi trình bày những tiến bộ gần đây trong việc tính toán đại lượng này và giới thiệu những kết quả mới nhất của chúng tôi cho 10 chất rắn cơ bản (V, Fe, Ni, Mo, Pd, Ag, Ta, W, Pt, và Au). Các tính toán được thực hiện trong hệ hình thức điện môi, sử dụng phép xấp xỉ mật độ cục bộ đoạn nhiệt trong lý thuyết phiếm hàm mật độ phụ thuộc thời gian.

 

fig1.png

 

fig2.png

 

fig3.png

Event Address
Phòng A101, Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Tân Phong)
Event Start
Event Time
14h00