Seminar lần thứ 5 - Speaker: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu [Nhóm Nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu]

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ 2 ngày 03/05/2018.
Địa điểm: Phòng họp KĐA, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu - Thành viên nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng.

Chủ đề: Mô phỏng Monte Carlo trong phép xấp xỉ giảm liên tục

Nội dung báo cáo

Mô phỏng Monte Carlo của vận chuyển điện tử trong chất rắn là một công cụ hữu ích cho nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như điện khắc, hiển vi điện tử, và phổ điện tử. Trong seminar này, chúng tôi trình bày một mô hình Monte Carlo trong phép xấp xỉ giảm liên tục và ứng dụng của nó để xác định hệ số tán xạ ngược.

hình 1.png

hình 2.png

Event Address

Phòng Họp KĐA, Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Tân Phong)

Event Image

 

 

Event Address
Room KĐA, (Tan Phong Campus) Ton Duc Thang University
Event Start
Event Time
14:00