Seminar lần thứ 6 - Speaker: TS. Nguyễn Duy Vỹ [Nhóm Nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu]

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra vào lúc

14h00 chiều thứ 5 ngày 03/5/2018.
Địa điểm: Phòng họp KĐA, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Nguyễn Duy Vỹ - Thành viên nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết

Chủ đề: Đóng góp của ánh sáng nén vào việc làm lạnh bằng laser của dao động tử quang-cơ học.

Nội dung báo cáo

Ánh sáng nén là một dạng đặc biệt của trường sóng điện từ và được mong đợi có nhiều ứng dụng trong đo lường độ nhạy cao. Trong bài này, chúng tôi khảo sát đóng góp của loại ánh sáng này vào sự làm lạnh một dao động tử quang-cơ học. Hiệu suất làm lạnh được so sánh với trường hợp sử dụng ánh sáng thông thường. kết quả này có thể giúp ta hiểu sâu hơn về vai trò của thống kê photon trong việc làm lạnh bằng laser.

Event Image

hình Seminar anh Vỹ.png

Event Address
Room KĐA, Tan Phong Campus, 19 Nguyen Huu Tho Street, District 7
Event Start
Event Time
14h00