Seminar lần thứ 9 -Speaker: TS. Nguyễn Duy Vỹ [Nhóm Nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu]

Seminar khoa học được tổ chức bởi Viện Tiên tiến Khoa học vật liệu, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ 2 ngày 07/6/2018.
Địa điểm: Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Người trình bày: TS. Nguyễn Duy Vỹ - Thành viên nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết, Viện tiên tiến khoa học vật liệu, ĐH Tôn Đức Thắng.

Chủ đề: Kích thích các mode cao tần của thanh dò kính hiển vi lực nguyên tử

Nội dung báo cáo

Các mode dao động cơ học bậc cao của thanh dò kính hiển vi lực nguyên tử có thể được kích thích dưới tác động nhiệt của một tia laser và áp dụng trong các quá trình đo lường sinh học và hóa học. Tùy thuộc vào các cấu hình kích thích khác nhau, biên độ dao động của các mode khác nhau có thể được tăng cường lên. Nghiên cứu chi tiết về mode dao động này có thể được sử dụng trong một mode đo lường thực tế của kính hiển vi lực nguyên tử.

Event Image

1_7.png

Event Address
 Phòng họp B, Cơ sở Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Event Start
Event Time
14h00