Tin tức – Sự kiện

PO - TOP 10 trong công bố ISI của các cơ sở nghiên cứu và giáo dục ở Việt Nam không có nhiều bất

ngờ khi các đại học lớn đứng đầu danh sách.

A vortex in the atmosphere can churn with enough power to create a typhoon. But more subtle vortices form constantly in nature. Many of them are too small to be seen with the naked eye.

Một nghiên cứu lý thuyết về phương pháp quan sát cấu trúc động của phân tử có thể được quan sát bằng phương pháp dùng các tia electron sinh ra từ xung laser cực ngắn của Nhóm nghiên cứu Vật lý Nguyên tử phân tử và Quang học (