Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Giới thiệu AIMAS

Viện tiên tiến khoa học vật liệu (Advanced Institute of Materials Science - AIMaS) là một đơn vị nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Viện được thành lập theo quyết định số 1977/2017/QĐ-TĐT ký ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng TDTU trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Viện thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể sau:

  • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (Cao học và Nghiên cứu sinh).
  • Cung cấp dịch vụ khoa học và kỹ thuật.
  • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo trình độ cao.
  • Xây dựng chiến lược và thực hiện nghiên cứu cơ bản, phát triển
    chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Vật lý, Hóa học,
    Sinh học, Khoa học Vật liệu và các lĩnh vực khác.

Thư viện ảnh