Nhảy đến nội dung
x

Định hướng phát triển

AIMaS là một Viện nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập vào năm 2017 từ hạt nhân ban đầu là 8 nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, và Khoa học vật liệu. Đây là các nhóm nghiên cứu mạnh được dẫn dắt bởi các giáo sư đầu ngành tầm quốc tế.

AIMaS thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế dựa trên các nhà khoa học cùng các thiết bị nghiên cứu trình độ cao. Các nghiên cứu này đã và đang tạo ra các sản phẩm nghiên cứu chất lượng, các dự án nghiên cứu quan trọng từ Quỹ nghiên cứu mang tính cạnh tranh rất cao. AIMaS đang trở thành một trong các Viện nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam về khía cạnh số lượng các dự án nghiên cứu thu hút được cũng nhưng tổng số kinh phí được tài trợ và số nghiên cứu viên làm việc toàn thời gian. Nhờ vậy, chỉ sau một vài năm, AIMaS đã trở thành một cơ quan tin cậy trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Chúng tôi chào đón các nhà nghiên cứu, các học giả uy tín từ khắp mọi nơi đến AIMaS làm việc, giảng dạy sau đại học, và trao đổi học thuật. AIMaS cũng có nhiều học bổng sau tiến sĩ cho các nhà nghiên cứu trẻ. Chi tiết xin tham khảo: https://aimas.tdtu.edu.vn/hoc-bong 

Sứ Mệnh

Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ ở tầm vóc một viện nghiên cứu tiên tiến hàng đầu để tạo ra các giá trị khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tê.

Thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn và dài hạn vì sự phát triển khoa học công nghệ.

Thu hút các nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu chất lượng, thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ cấp quốc gia và quốc tế giữa các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu.

Thực hiện liên kết-hợp tác nghiên cứu với các tổ chức công lập, tư nhân và cung cấp các dịch vụ khoa học-công nghệ.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng quốc tế và đóng vai trò tích cực trong hoạt động này ở cấp độ trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn

AIMaS trở thành một viện nghiên cứu quốc tế nơi có thể cung cấp các điều kiện nghiên cứu hàng đầu về nghiên cứu và đào tạo ở tầm Quốc tế. 

Để đạt được điều này, AIMaS đã và đang xây dựng thêm các trung tâm nghiên cứu chất lượng cao (Excellent Cores) để triển khai và thực hiện hiệu quả hơn nữa các chiến lược đầu tư nghiên cứu.

AIMaS sẽ thiết lập một chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế với chương trình tích hợp, và tạo ra một môi trường để các học viên sau đại học có thể tiếp tục phát triển, và có thể đóng vai trò cốt lõi trong nhiều lĩnh vực trong tương lai.