Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu AIMaS

Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (Advanced Institute of Materials Science - AIMaS) là một đơn vị nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Viện được thành lập theo quyết định số 1977/2017/QĐ-TĐT ký ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng TDTU trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Viện thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể sau:

Chức năng và nhiệm vụ

 • Xây dựng chiến lược và thực hiện nghiên cứu cơ bản, phát triển, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học Vật liệu và các lĩnh vực khác; 
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (Cao học và Nghiên cứu sinh);
 • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo trình độ cao;
 • Cung cấp dịch vụ khoa học và kỹ thuật.

Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện

 1. Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính (Trưởng phòng thí nghiệm: PGS. TS. Phạm Thanh Phong
 2. Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (Trưởng phòng thí nghiệm: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu)
 3. Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến 
 4. Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học (Trưởng nhóm: GS. Hoàng Ngọc Long
 5. Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (Trưởng nhóm: GS. TS. Lê Văn Hoàng
 6. Nhóm nghiên cứu mô phỏng vật liệu (Trưởng nhóm: PGS. TS. Phạm Khắc Hùng
 7. Nhóm nghiên cứu quang học tính toán (Trưởng nhóm: GS. Preecha Yupapin
 8. Nhóm nghiên cứu vật lý vật liệu tính toán (Trưởng nhóm: GS. TS. Võ Văn Hoàng
 9. Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (Trưởng nhóm: TS. Hồ Kim Dân
 10. Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân 
 11. Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến 

Lĩnh vực đào tạo 

Bậc thạc sĩ và Tiến sỹ ngành Khoa học vật liệu (phối hợp với Đại học Quốc gia Changwon, Hàn quốc)

Hoạt động nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu chế tạo và nghiên cứu tính chất trong lĩnh vực từ học, điện môi của vật liệu (nano và micro)  ứng dụng trong kỹ thuật điện - từ, y sinh, spintronics, quang điện tử, v.v…
 • Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực: vật lý hạt, vũ trụ và thiên văn học, lý thuyết lượng tử, vật lý năng lượng cao, vật lý tính toán, vật lý chất rắn,v.v...;
 • Thiết bị điện tử và tự động hóa trong Vật lý hạt nhân, Mô phỏng tương tác của bức xạ ion hóa với vật liệu và giám sát bức xạ môi trường;
 • Mô phỏng các quá trình vật lý và những tính chất cơ bản của vật liệu (nano và micro), đặc trưng của các cấu trúc linh kiện điện tử kích thước nano (grapheme, silic, ...) cho các ứng dụng số hóa;
 • Các ứng dụng quang học, quang phổ và laser.

Chúng tôi nỗ lực để xây dựng AIMaS trở thành một trung tâm nghiên cứu tuyệt vời cho tất cả các nhà khoa học trong và ngoài nước và mong muốn được hợp tác với các nhà khoa học cùng lĩnh vực vì mục tiêu phát triển nền khoa học của Việt Nam.