Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu AIMaS

Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (Advanced Institute of Materials Science - AIMaS) là một đơn vị nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Viện được thành lập theo quyết định số 1977/2017/QĐ-TĐT ký ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng TDTU trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Viện thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể sau:

Viện thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể: thực hiện nghiên cứu cơ bản, phát triển, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học Vật liệu và các lĩnh vực khác; Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; cung cấp dịch vụ khoa học và kỹ thuật.

Sau 5 năm thành lập và phát triển, Viện đã tập hợp được nhiều nghiên cứu viên (NCV) trẻ, nhiệt tình với nền tảng vững chắc và khả năng phù hợp để hoàn thành các nhiệm vụ sáng tạo và truyền thụ tri thức. Các NCV đã làm việc và hợp tác hiệu quả với năng suất cao được thể hiện qua nhiều bài công trình được công bố trên các tạp chí ISI chất lượng cao như Chemical Reviews (Yếu tố tác động - IF 60.6), Coordination Chemistry Reviews (IF 22.3), Journal of Physical Chemistry Letters (IF 6.5), Physical Reviews D (IF 5.3), Physical Reviews A (IF 3.1), Applied Physics Letters (IF 3.8), Journal of Biological Chemistry (IF 5.2), và Journal of Chemical Information and Modeling (IF 5.0). Các kết quả nghiên cứu của các NCV của Viện được cộng đồng khoa học đánh giá cao và nhiều công trình được chọn để in trên trang bìa của nhiều tạp chí uy tín như Journal of Physical Chemistry A, Journal of Computational Chemistry, và ACS Omega. Bên cạnh đó, có những công trình được biên tập viên tạp chí đánh giá cao, lựa chọn là bài báo tiêu biểu của tạp chí (như hot paper 2021 của tạp chí RSC Advances và topical perspective của Journal of Molecular Graphics Modelling). Những kết quả nghiên cứu này có tác động cao, nhiều công bố được chọn là “most-cited paper” của tạp chí cũng như “highly-cited paper” của ngành (theo WebofScience). Những nghiên cứu của các NCV của Viện không chỉ tập trung giải quyết các bài toán khoa học cơ bản mà còn tập trung giải quyết các vấn đề thời sự và thực tiễn như các nghiên cứu về chất ức chế kháng “SARS-CoV-2 main protease” hướng tới điều trị COVID-19 đã được tiến hành ngay khi đại dịch bắt đầu. Nhiều công bố về chủ đề này được cộng đồng quan tâm và có nhiều trích dẫn (một số công trình được xếp vào nhóm những công bố “highly-cited paper” theo WebofScience).

representative publications

Hình 1. Công bố của thành viên Viện trên tạp chí Journal of Physical Chemistry Letters về đo lường molecular chirality năm 2018 (trái) và trên tạp chí RSC Advances năm 2021 được chọn vào 2021 RSC Advances HOT Article Collection (phải).

Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện

  1. Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học Lý thuyết và Tính toán
  2. Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến 
  3. Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học
  4. Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến