Nhảy đến nội dung
x
Seminar 16/10/2020
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 25/09/2020
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Đặng Khánh Linh
Seminar 18/09/2020
Báo cáo viên: TS. Đặng Khánh Linh, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 04/9/2020
Báo cáo viên: TS.  Eibun Senaha, TS. Hirobumi Mineo
Seminar 31/08/2020
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 25/8/2020
Báo cáo viện: ThS. Phan Anh Luân, TS. Lê Thị Cẩm Tú, CN. Lê Đại Nam
Công trình công bố trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành Applied Physics Letters
Công trình trên với tên tiếng Anh: “Low-energy electron inelastic mean free path for monolayer graphene” đã được công bố trên Tạp chí Applied Physics Letters (APL)
Seminar 31/07/2020
Báo cáo viên: TS. Eibun Senaha, ThS. Nguyễn Lê Anh, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
Giáo sư Naftali Auerbach tham gia Ban Cố vấn của Viện.
Giáo sư Naftali Auerbach hiện thời là Giáo sư Danh dự của Đại học Tel Aviv, Israel. Gần 60 năm nghiên cứu khoa học, Giáo sư Auerbach là một trong những Giáo sư đầu ngành của ngành Vật lý Hạt nhân (VLHN)
Seminar 30/06/2020
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đình Hiên
Subscribe to Tin tức - Sự kiện