Nhảy đến nội dung
x
Báo cáo khoa học 12/12/2019
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Quang Hưng, GS. Lê Văn Hoàng, TS. Lưu Anh Tuyên
Báo cáo khoa học 27/11/2019
Báo cáo viên: TS. Đinh Văn An và TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Nguyễn Duy Khanh
Seminar 22/11/2019
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Lê Thị Cẩm Tú, NCS. Lê Tấn Phúc
Seminar 13/11/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 08/10/2019
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Duy Khanh, TS. Nguyễn Duy Vỹ, TS. Lê Cẩm Tú
Báo cáo khoa học 01/10/2019
Báo cáo viên: TS. Tomotake Yamakoshi, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 29/08/2019
Báo cáo viên: PGS. Hirobumi Mineo, TS. Phan Thị Ngọc Loan.
Seminar 19/08/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Cẩm Tú, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Hồ Kim Dân, ThS. Lê Đại Nam.
Seminar 26/07/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên, TS. Hồ Kim Dân
Báo cáo khoa học 23/7/2019
Báo cáo viên: PGS. Lê Anh Thư - Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri, USA, TS. Phan Thị Ngọc Loan - Đại học Sư phạm TPHCM
Subscribe to Tin tức - Sự kiện