Nhảy đến nội dung
x

Seminar 14/04/2021

Báo cáo viên Đợn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản và Ứng dụng - Trường Đại học Duy Tân Role of exact treatment of thermal pairing in radiative strength functions of excited nuclei

9h, ngày 14/04/2021 

Phòng họp B (B010) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Bùi Minh Lộc Division of Nuclear Physics (DNP) - AIMaS Effective nucleon-nucleon interactions in nuclear structure and reaction