Nhảy đến nội dung
x

Seminar 19/05/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Bùi Minh Lộc Division of Nuclear Physics (DNP) - AIMaS

Introduction to the (p, gamma) reactions in the CNO nucleosynthesis cycle and the potential model

9:00, 19/05/2021

(Thứ tư)

Phòng B210 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu Laboratory of Applied Physics (AP) - AIMaS

Low-energy electron elastic cross sections