Nhảy đến nội dung
x

Ban cố vấn

STT Họ và tên Học hàm Học vị Cơ quan công tác Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Phúc Giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Trưởng ban
2 Naftali Auerbach Giáo sư Tiến sỹ Đại học Tel Aviv, Israel Phó ban
3 Lê Văn Hồng Phó giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Thành viên
4 Dong-Hyun Kim Giáo sư Tiến sỹ Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc  Thành viên
5 Yong-Ill Lee Giáo sư Tiến sỹ Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc Thành viên
6 Jong-Soo Rhyee Phó giáo sư Tiến sỹ Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc  Thành viên
7 In-Ja Lee Giáo sư Tiến sỹ Đại học Dongguk, Hàn Quốc Thành viên