Nhảy đến nội dung
x

Ban cố vấn

STT Họ và tên Học hàm Học vị Cơ quan công tác Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Phúc Giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Trưởng ban
2 Lê Văn Hồng Phó giáo sư Tiến sỹ Viện Khoa học Vật liệu (VAST) Thành viên
3 Dong-Hyun Kim Giáo sư Tiến sỹ Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc  Thành viên
4 Yong-Ill Lee Giáo sư Tiến sỹ Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc Thành viên
5 Jong-Soo Rhyee Phó giáo sư Tiến sỹ Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc  Thành viên
6 In-Ja Lee Giáo sư Tiến sỹ Đại học Dongguk, Hàn Quốc Thành viên