Nhảy đến nội dung
x
Seminar 02/06/2020
Báo cáo viên: ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Duy Vỹ, CN. Lê Đại Nam, TS. Lê Thị Cẩm Tú, TS. Lưu Hữu Nguyên, TS. Hồ Kim Dân
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020
TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu-Trưởng Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng của Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS), trường Đại học Tôn Đức Thắng vinh dự đạt Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc “Low-energy electron inelastic mean free path in materials” xuất bản trên tạp chí  Applied Physics Letters
The Workshop on Quantum Science and Technology 2020 (QST2020)
Thực hiện các nội dung khoa học của đề tài “Theoretical study of photo-induced electronic dynamics in molecules, No. 103.03-2018.60” của Phó Giáo sư Hirobumi Mineo do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) tổ chức mini-workshop với chủ đề: Quantum Science and
Seminar 19/05/2020
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Nguyễn Duy Vỹ, CN. Lê Đại Nam, TS. Lê Thị Cẩm Tú
Seminar 19/03/2020
Báo cáo viên: TS. Lê Cẩm Tú, TS. Nguyễn Duy Vỹ, CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 12/02/2020
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Báo cáo khoa học 06/02/2020
Báo cáo viên: TS. Mrutunjaya Bhuyan, PGS. Nguyễn Quang Hưng
ISMS2019 closing news
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science (ISMS 2019), co-organised by the Advanced Institute of Materials Science, TDTU, and Quantum Topological Research Center, National Cheng Kung University, Taiwan, has closed with meaningful memories.
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science - ISMS2019
ISMS 2019 là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, giới thiệu và thảo luận những thành tựu nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm mới nhất thuộc lãnh vực Khoa học Vật liệu và Vật lý chất rắn.
Báo cáo khoa học 12/12/2019
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Quang Hưng, GS. Lê Văn Hoàng, TS. Lưu Anh Tuyên
Subscribe to Tin tức - Sự kiện