Nhảy đến nội dung
x
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 08/9/2022 với báo cáo của TS. Lê Văn Hùng (Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai) và ThS. Lê Trí Đạt (AIMaS).
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 25/8/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Lê Minh Trí (AIMaS)
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 21/7/2022 với báo cáo của NCS Trần Quốc Thảo (ĐH Tokyko)
Tuyển dụng
Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu xin thông báo về việc tuyển dụng 03 vị trí nghiên cứu viên
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 07/7/2022 với báo cáo của Ô. Lê Thanh Hòa và TS. Nguyễn Thị Hải Yến.
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học tiếp theo của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 30/6/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS).
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học tiếp theo của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 16/5/2022 với 2 báo cáo của TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS) và TS. Nguyễn Lê Minh Trí (AIMaS)
Seminar khoa học 12/5/2022
Seminar khoa học tiếp theo của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 12/5/2022 với 2 báo cáo của TS. Nguyễn Sỹ Dũng và TS. Nguyễn Trương Khang (INCOS)
Seminars 05/5/2022
Seminars of the Institute for Computational Science (INCOS) & Advanced Institute of Materials Science (AIMaS) will be organized online at 9.00 AM on Thursday, 05th May 2022
Seminar 28/4/2022
The next scientific seminars of Institute for Computational Science (INCOS) & Advanced Institute of Materials Science (AIMaS), Ton Duc Thang University, will be organized online at 9.00 AM on Thursday, 28th April 2022.
Subscribe to Tin tức - Sự kiện