Nhảy đến nội dung
x
Seminar 28/4/2022
The next scientific seminars of Institute for Computational Science (INCOS) & Advanced Institute of Materials Science (AIMaS), Ton Duc Thang University, will be organized online at 9.00 AM on Thursday, 28th April 2022.
Tuyển dụng
Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu xin thông báo về việc tuyển dụng vị trí nghiên cứu viên năm 2022 như sau:
Seminar 31/03/2022
Báo cáo viên: TS. Hoàng Văn Chính, TS. Nguyễn Minh Tâm
Seminar 10/03/2022
Báo cáo viên: TS. Bùi Văn Hồng Lĩnh, TS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Seminar 03/03/2022
Báo cáo viên: TS. Lưu Hữu Nguyên, Th.S. Lê Trí Đạt
Seminar 24/02/2022
Báo cáo viên: TS. Mohamed El Amine Ben Seghier , TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào Top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới theo THE
Tổ chức xếp hạng THE đã xếp Đại học Tôn Đức Thắng thứ 98 thế giới trong bảng xếp hạng các đại học trẻ năm 2022.
Seminar 17/02/2022
Báo cáo viên: GSTL. Đào Thanh Phong, Th.S. Lê Trí Đạt
Seminar 10/02/2022
Báo cáo viên: TS. Lê Kim Quy, TS. Lưu Hữu Nguyên
Seminar 13/01/2022
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tấn, CN. Phạm Nguyễn Tâm Minh
Subscribe to Tin tức - Sự kiện