Nhảy đến nội dung
x
Seminar 02/12/2021
Báo cáo viên: GS. Lê Văn Hoàng, ThS. Châu Ngọc Lê
Seminar 25/11/2021
Báo cáo viên: TS. Mohamed El Amine Ben Seghier, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 28/10/2021
Báo cáo viên: GSTL. Nguyễn Phan Thắng, TS. Lê Thị Cẩm Tú
Seminar 21/10/2021
Báo cáo viên: TS. Đào Thanh Phong, NCS. Lê Đại Nam
Seminar 28/09/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Eibun Senaha, TS. Lê Thị Cẩm Tú
Seminar 15/09/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Lê Đại Nam, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 17/08/2021
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 27/07/2021
Báo cáo viên: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Loan, TS. Lê Thị Cẩm Tú, TS. Eibun Senaha, TS. Hirobumi Mineo
Seminar 15/6/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Eibun Senaha, TS. Hiroumi Mineo, TS. Đỗ Thị Nga, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 08/06/2021
Báo cáo viên: CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Duy Vỹ, ThS. Nguyễn Lê Anh, TS. Nguyễn Đình Hiên, TS. Hồ Kim Dân
Subscribe to Tin tức - Sự kiện