Nhảy đến nội dung
x
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science - ISMS2019
ISMS 2019 là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, giới thiệu và thảo luận những thành tựu nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm mới nhất thuộc lãnh vực Khoa học Vật liệu và Vật lý chất rắn.
Báo cáo khoa học 12/12/2019
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Quang Hưng, GS. Lê Văn Hoàng, TS. Lưu Anh Tuyên
Báo cáo khoa học 27/11/2019
Báo cáo viên: TS. Đinh Văn An và TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Nguyễn Duy Khanh
Seminar 22/11/2019
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Lê Thị Cẩm Tú, NCS. Lê Tấn Phúc
Seminar 13/11/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 08/10/2019
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Duy Khanh, TS. Nguyễn Duy Vỹ, TS. Lê Cẩm Tú
Báo cáo khoa học 01/10/2019
Báo cáo viên: TS. Tomotake Yamakoshi, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 29/08/2019
Báo cáo viên: PGS. Hirobumi Mineo, TS. Phan Thị Ngọc Loan.
Seminar 19/08/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Cẩm Tú, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Hồ Kim Dân, ThS. Lê Đại Nam.
Seminar 26/07/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên, TS. Hồ Kim Dân
Subscribe to Tin tức - Sự kiện