Nhảy đến nội dung
x
Seminar 19/07/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Báo cáo khoa học 01/07/2019
Báo cáo viên: TS. Eibun Senaha - Viện khoa học cơ bản, Hàn Quốc
Seminar 21/06/2019
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Duy Vỹ, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 13/06/2019
Báo cáo viên: TS. Võ Văn Tài, ThS. Lê Trí Đạt, ThS. Lê Đại Nam
Seminar 07/06/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Đại Nam, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 13/05/2019
Báo cáo viên: TS. Phan Thị Ngọc Loan, TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Đại Nam
Seminar 15/03/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Nghĩa, TS. Phạm Thị Kim Hằng, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Lê Thị Cẩm Tú, TS. Hồ Kim Dân
Báo cáo khoa học 05/03/2019
Báo cáo viên: TS. Tomotake Yamakoshi, TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh, PGS. Hirobumi Mineo, TS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Lê Đại Nam
Subscribe to Tin tức - Sự kiện