Nhảy đến nội dung
x
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 06/10/2022
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 22/9/2022 với báo cáo của TS. Hồ Nhật Linh (Công ty Koei Việt Nam) và TS. Lê Thị Cẩm Tú (AIMaS).
Subscribe to News-Events