Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar khoa học 3/2/2023

Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết & tinh toán tổ chức seminar khoa học vào 15h00 3/2/2023 tại phòng A902, với các báo cáo:

Seminar khoa học 21/2/2023
PGS.TS Phan Thị Ngọc Loan (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) sẽ báo cáo về "Effects of Dynamic Core-Electron Polarization on High-Order Harmonic Generation from Multielectron Molecules"
Giáo sư Magd Abdel Wahab từ Trường ĐH Ghent tới thăm và làm việc với Viện AIMaS

Ngày 04/01/2023, GS Magd Abdel Wahab đã đến thăm và làm việc với Viện AIMaS.

Tuyển dụng
Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu xin thông báo về việc tuyển dụng vị trí nghiên cứu viên/Trợ lý nghiên cứu viên đợt 3 năm 2022 như sau:
Seminar khoa học
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 20/10/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Hoàng Sơn và TS. Lê Thị Cẩm Tú
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 20/10/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Lê Minh Trí và ThS. Lê Anh Tú.
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 12/9/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Hoàng Sơn và TS. Lê Thị Cẩm Tú.
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Ba, ngày 11/10/2022 với báo cáo của GS. Hoàng Ngọc Long và PGS. Võ Văn Viên
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 22/9/2022 với báo cáo của TS. Hồ Nhật Linh (Công ty Koei Việt Nam) và TS. Lê Thị Cẩm Tú (AIMaS).