Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar 15/6/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Eibun Senaha, TS. Hiroumi Mineo, TS. Đỗ Thị Nga, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 08/06/2021
Báo cáo viên: CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Duy Vỹ, ThS. Nguyễn Lê Anh, TS. Nguyễn Đình Hiên, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 01/6/2021
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Bùi Minh Lộc, CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Duy Vỹ
Seminar 19/05/2021
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
Seminar 14/04/2021
Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng, TS. Bùi Minh Lộc
Seminar 10/03/2021
Báo cáo viên: CN. Lê Đại Nam, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 21/01/2021
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 16/12/2020
Báo cáo viên: TS. Trần Nguyên Lân, TS. Nguyễn Duy Vỹ
PGS. TS. Phạm Thanh Phong tham gia Ban Biên tập tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology
Phó Giáo sư Tiến sỹ, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu Phạm Thanh Phong vừa được bổ nhiệm vào Ban Biên tập (Associate Editors) của tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology thuộc Hội Gốm sứ Hoa Kỳ (The American Ceramic Society)