Nhảy đến nội dung
x

The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science - ISMS2019

ISMS_logo.PNG

Hội thảo quốc tế chuyên đề về Khoa học Vật liệu lần thứ nhất "The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science -ISMS 2019" do Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (Đại học Tôn Đức Thắng-Việt Nam) và Trung tâm Tô-pô Lượng tử (Đại học Công lập Thành Công-Đài Loan) đồng tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019

ISMS 2019 là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, giới thiệu và thảo luận những thành tựu nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm mới nhất thuộc lãnh vực Khoa học Vật liệu và Vật lý chất rắn. Đây cũng là cơ hội tốt để các nhà khoa học trong nước và quốc tế xây dựng các mối quan hệ hợp tác sâu sắc nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh và chào đón tất cả các nhà khoa học quan tâm đến tham dự ISMS 2019. 

ISMS 2019 tập trung vào các chủ đề sau:

  • Tính toán thiết kế vật liệu;
  • Ứng dụng của các vật liệu nano;
  • Vật liệu tô pô lượng tử;
  • Vật lý ứng dụng.

  1. Thông báo số 1 của Ban Tổ chức

  2. Mẫu đăng ký và tóm tắt: tải mẫu về

  3. Email đăng ký: iwms2019@gmail.com

  4. Hạn chót đăng ký: 08 tháng 10 năm 2019.

  5  Địa điểm: Phòng họp C (C010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  6. Chương trình: 

  program.png

  và Thông báo số 2: Chương trình chi tiết new-icon.gif

  6. Hướng dẫn báo cáo tại Hội nghị new-icon.gif

   Ban tổ chức

   Ban Tổ chức quốc tế:

   • GS. Ming-Fa Lin (Đại học Công lập Thành Công, Đài Loan)
   • GS. Jhao-Ying Wu (Đại học Khoa học và Công nghệ Công lập Cao Hùng, Đài Loan)
   • GS. Yu-Huang Chiu (Đại học Công lập Bình Đông, Đài Loan)

   Ban Tổ chức địa phương:

   Thư ký hội nghị

   • TS. Nguyễn Duy Khanh (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam)
   • TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam)
   • NCS. Lê Đại Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam)
   • CN. Trần Thị Ngọc Nhã (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam)

   Đơn vị tổ chức:

   NCKU_logo.png TDTU_Logo.png

   Trung tâm nghiên cứu topo lượng tử,

   Đại học Công lập Thành Công, Đài Loan

   Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu,

   Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

   Liên hệ: 

   Ban Thư ký ISMS 2019

   Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu, TDTU;

   Địa chỉ: 19-Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

   Email: iwms2019@gmail.com

   Điện thoại: (+84 28) 37755103