Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo khoa học 01/10/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Tomotake Yamakoshi Đại học UEC, Nhật Ultracold atomic wave packet control in optical lattices: Machine Learning method

14h, ngày 01/10/2019 

Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

ThS. Lê Trí Đạt Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS