Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo khoa học 05/03/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Tomotake Yamakoshi Đại học UEC, Nhật ""

05/03/2019 

Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh Trường Đại học Sư phạm TPHCM ""
PGS. Hirobumi Mineo Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS ""
TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Effect of the dynamic core-electron polarization on high harmonic generation of CO molecules"
ThS. Lê Đại Nam Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Electric field and curvature effects on relativistic Landau levels on a pseudosphere"