Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo khoa học 27/11/2019

Báo cáo viên Đợn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Đinh Văn An Đại học Osaka, Nhật Bản và Đại học Việt-Nhật COMPUTATIONAL MATERIAL DESIGN FOR ION BATTERIES AND ORGANIC GAS SENSORS

14h, ngày 27/11/2019 

Phòng họp Lầu 5 thư viện - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Applications of two-dimensional materials
TS. Nguyễn Duy Khanh Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Feature-Rich Electronic and Magnetic Properties of Silicene-Based Layered Materials