Nhảy đến nội dung
x

Seminar 07/06/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "The calculation of high-order harmonic generation from CO molecules exposed to a mid-infrared laser by the TDSE method"

07/06/2019

Phòng B508 - Đại học Tôn Đức Thắng

ThS. Lê Đại Nam Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Relativistic Coulomb problem in curved spaces."
ThS. Lê Trí Đạt Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS ""