Nhảy đến nội dung
x

Seminar 13/05/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Phan Thị Ngọc Loan Trường Đại học Sư phạm TPHCM ""

13/05/2019

Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Retrieval of internuclear separation of co2 molecules using the interference effect in high-order harmonic spectra."
ThS. Lê Đại Nam  Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Bound states of (2 + 1) dimensional massive Dirac fermion in a Lorentzian-shaped inhomogeneous perpendicular magnetic field"