Nhảy đến nội dung
x

Seminar 13/06/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Võ Văn Tài Trường Đại học Sài Gòn ""

13/06/2019

Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

Lê Trí Đạt Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS ""
ThS. Lê Đại Nam Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Spherical, parabolic, prolate spheroidal bases of the nine-dimensional MICZ-Kepler problem and their relation."