Nhảy đến nội dung
x

Seminar 13/11/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS EXAMINE THE MODEL POTENTIAL IN STRONG-FIELD PHYSICS

13h30, 13/11/2019

Phòng C203 - Đại học Tôn Đức Thắng

ThS. Lê Trí Đạt Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Deflection of atomic force microscope cantilever versus irradiation
TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Optical absorption spectra of monolayer phosphorene
TS. Hồ Kim Dân Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM) - AIMaS Enhanced upconversion emission of Ho 3+ /Yb 3+ co-doped in TeO 2 –ZnO–Na 2 CO 3 –La 2 O 3 tellurite glasses