Nhảy đến nội dung
x

Seminar 15/03/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Nguyễn Văn Nghĩa Trường Đại học nữ Ewha, Hàn Quốc "Molecular Functional Materials and Applications for OLEDs, Chemosensors, and Cancer Therapy "

15/03/2019

Phòng họp KĐ A - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Phạm Thị Kim Hằng Phòng thí nghiệm từ học và vật liệu từ tính (MMM) - AIMaS ""
TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS ""
TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS "Effect of the dynamic core-electron polarization on high harmonic generation of CO molecules"
TS. Hồ Kim Dân Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM) - AIMaS