Nhảy đến nội dung
x

Seminar 19/08/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Lê Cẩm Tú Phòng thí nghiệm hóa học các vật liệu tiên tiến (AMC) - AIMaS Marine bacteria - A promising scurce for unique secondary metabolites 

19/08/2019

Phòng E113 - Đại học Tôn Đức Thắng

ThS. Lê Trí Đạt Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Neural computing and application
TS. Hồ Kim Dân Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học  (CBM) - AIMaS  
ThS. Lê Đại Nam Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS