Nhảy đến nội dung
x

Seminar 22/11/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Bùi Minh Lộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM Isospin mixing and Coulomb mixing in even-even nuclei.

14h, 22/11/2019

Phòng họp Lầu 5 thư viện - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS Multiple rescatterings in high-order harmonic spectra
NCS. Lê Tấn Phúc Đại học Duy Tân Exact pairing solution and Its application in the nuclear pairing problem