Nhảy đến nội dung
x

Seminar 29/08/2019

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
PGS. Hirobumi Mineo Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS Quantum optical control of p-electron ring currents in polycyclic

29/08/2019

Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Phan Thị Ngọc Loan Trường Đại học Sư phạm TPHCM Signature of the clepletion effect in high-order harmonic generation with coherent superposition state