Nhảy đến nội dung
x

Báo cáo khoa học 06/02/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Mrutunjaya Bhuyan Khoa Vật lý, Trường Đại học Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia GW170817 Binary Neutron Star Merger Event: Constraining the nuclear matter equation of state

14h, ngày 06/02/2020

Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng

PGS. Nguyễn Quang Hưng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản và Ứng dụng (Trường Đại học Duy Tân), Thành viên Hội đồng Vật lý (Quỹ NAFOSTED) Nuclear Structure Physics in Vietnam: Past and Present Status